תוספת לקצבת קרן מקפת ינואר 2023

ראובן קורמן, יו"ר ארגון גמלאי קרן מקפת, מבקש להודיע לגמלאי קרן מקפת שתוספת היוקר שיקבלו גמלאי קרן מקפת, שפרשו לפנסיה לפני אוגוסט 2021, בקצבת ינואר 2023 המשולמת ב- 01/02/2023 הינה 5.263% .

בכל שנה בחודש ינואר מבוצע עדכון לסכום הקצבה המשולם בהתאם לשינויים שחלו במדד המחירים לצרכן ובהתאם למנגנון עדכון הקצבאות שבתקנון הקרן.
שיעור העדכון נקבע לפי שיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שחלפה (12/2022), לעומת המדד האחרון לפיו עודכנה קצבתך.
עדכון הקצבה יבוצע בקצבת ינואר 2023 המשולמת ב- 01/02/2023 למקבלי קצבה הזכאים לעדכון.

 
תודה על פניתכם
קיבלנו את פנייתכם! 
נשוב אלכם בהקדם
אתם מוזמנים לפנות לועד גמלאי מקורות בכל נושא, צרו קשר ונחזור בהקדם.
מאשר/ת קבלת דוא"ל
תודה על פניתכם
קיבלנו את פנייתכם! 
נשוב אלכם בהקדם